همایش "نقش علما در بصیرت امت اسلامی" با حضور علما و روحانیون و جمعی از مسئولان شهرستان ارومیه برگزار شد.

منتشرشده در جریان‌های تکفیری

دکتر فرمانیان: در ظهور و گسترش گروه های تکفیری سه عامل نقش داشتند.دو دسته این عوامل در درون جهان اسلام و دسته سوم در بیرون از جامعه اسلامی قرار دارد.

منتشرشده در تروریسم