داعش اکنون بازوی عملیاتی و نظامی منافقین در حادثه تروریستی ایران بوده به این نحو که با اطلاعات منافقین و حمایت سیاسی و نظامی آمریکا و عربستان، داعش مجری کار می‌شود.

منتشرشده در تروریسم

پرداخت 50 هزار دلار باج برای جلب حامی و کسب محبوبیت در میان مردم به وسیله گروهک متلاشی شده منافقین، توسط برخی رسانه‌ های حامی آن ها افشا شد.

منتشرشده در تروریسم

مهمترین عاملی که منجر به درگیری های درون تشکیلاتی گروهک های تروریستی شده است، برهم ریختگی تشکیلات منافقین پس از جداشدن تعداد زیادی از عناصر ایشان در آلبانی است.

منتشرشده در تروریسم

علنی شدن رابطه منافقین در پی رسمی شدن رابطه سعودی ها با رژیم صهیونیستی می تواند بسیاری از سرنخ های گذشته را در خصوص عناصر وابسته به این جریانات و ماهیت فعالیت ایشان در ایران را مشخص نماید.

منتشرشده در منافقین

حضور منافقین در اروپا فرصت مناسبی است تا خانواده اعضای فریب خورده بتوانند با هماهنگی کمیساریای سازمان ملل، نسبت به جداکردن آنها از منافقین اقدام کنند.

منتشرشده در منافقین

به‌نظرمی‌رسد که پذیرش چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی در غایت امر به سود کشورهای درحال توسعه است.

منتشرشده در حقوق بشر

مشابهت های داعش و منافقین به قدری در حال افزایش است که هر ذهن عاقلی را بدین مسئله هدایت می کند که هدایت هر دو جریان از یک اتاق فکر در حال انجام است.

منتشرشده در منافقین

 با جرئت فریاد زد که مجازات برای اقداماتی که منافقین در برابر مردم ایران صورت دادند در همه جای دنیا حکم مرگ و اعدام را دارد.

منتشرشده در منافقین

تعداد زیادی از باقیماندگان منافقین در عراق، با پاسپورت های جعلی در حال فرار به کشورهای اروپای غربی ازجمله آلبانی هستند.

منتشرشده در منافقین

این اقدام در ترجمه مصاحبه موسی افشار(رابطه منافقین با رسانه های عربی) آن هم در بخش اردو زبان سایت العربیه صورت گرفته است که برخی روزنامه های اردوزبان هند نیز عیناً آن را بازنشر می دهند.

منتشرشده در منافقین