یکشنبه, 19 اسفند 1397 ساعت 11:19

دست رد عمار حکیم به دعوت سعودی ها

عربستان 6 بار از سید عمار حکیم برای سفر به این کشور دعوت کرده که با پاسخ رد وی مواجه شده است.

منتشرشده در سیاسی اقتصادی