چاپ کردن این صفحه

یک فرمانده میدانی تشریح کرد:
"اسرائیل" درجولان بدنبال چیست؟

یک فرمانده عملیاتی در منطقه جولان گفت: "اسرائیل" گروههای مسلح را برای درگیری با حزب الله لبنان و تکمیل کردن کمربند امنیتی در جولان، به سمت اشغال منطقه الحضر و رسیدن به ناحیه بیت جن سوق می دهد.

به گزارش دیده بان، روزنامه الرأی کویت به نقل از این فرمانده عملیاتی بدون اشاره به نام او تأکید کرد: "اسرائیل با این کار با یک تیر دو نشان می زند، و از یک سو حزب الله را دور زده و آن را در مناطق شبعا سرگرم می کند و از سوی دیگر با اراضی لبنان ارتباط می یابد و نیز بیت جن که تحت کنترل عناصر مسلح است."

وی افزود: "صدها تن از عناصر مسلح از الاغ برای انتقال نیرو و تجهیزات و مهمات جهت تماس با جولان اشغالی استفاده می کنند، زیرا نبود جاده های آسفالت، اجازه عبور خودرو به اراضی تحت اشغال اسرائیل را نمی دهد."

این فرمانده عملیاتی خاطرنشان کرد، این تماس و تحرکات به طور پراکنده انجام می گیرد، و نیروهای مستقر در آنجا، این تحرکات را زیر نظر دارند و اجازه خروج عناصر مسلح برای ارتباط با حامیان خود در داخل شبعا و عرقوب را نمی دهند. جایی که دهها هزار آواره سوری در اردوگاهها در داخل خاک لبنان به سرمی برند که می توانند خطری واقعی برای لبنان باشند؛ بویژه در سایه وجود هسته های خفته وغیرفعال از لبنانی های مسلح در منطقه، که منتظر فرصت مناسب برای تصرف مناطقی از لبنان هستند.

وی افزود: هدف حمله موسوم به "قادسیه جنوب"، کنترل عناصر مسلح بر آنجا بود که این امر اجازه ایجاد یک سپر انسانی بزرگ را می داد که دشمن "اسرائیل" محسوب نمی شد، اما زمان برای آنها از دست رفت زیرا یک گروه ملی بزرگ نظیر "السرایا الوطنیه" (گروهان های ملی) وجود دارد که به طور مستقیم در متوقف کردن حمله عناصر مسلح سهیم بود.
وی افزود: این گروهانها از مدتها پیش آموزش نظامی زیادی کسب کرده، و سازوکار و اولویت ها برای آنان تعیین شده است؛ و مسؤولان بخش ها و مناطق مختلف با ارتش سوریه برای فعال کردن این جبهه در زمان مناسب تلاش می کنند، چرا که این جبهه برای "اسرائیل" اهمیت دارد.ش
انتهای متن/

شنبه, 27 شهریور 1395 ساعت 14:37