چاپ کردن این صفحه

پرونده سناریوی کشته سازی دشمن+فیلم

واقعیت ماجرای کشته سازی رسانه های معاند چه بود؟

 بیش از یک ماه از حوادث آبان می گذرد و با فرونشستن موج هیجانی اولیه کم‌کم حقایق آشکار می شود. در این میان شبکه های معاند فارسی زبان که به دلیل هوشیاری مردم و جداشدن راه اعتراض از اغتشاش نتوانستند از آشوب ها استفاده ببرند، دست به پروژه های تشویش ذهنی و از آن کثیف تر کشته سازی و دزدیدن نام جانباختگان بی گناه حوادث آبان زدند.

این شبکه ها برای القای دروغ های خود از هیچ کاری از جمله جا زدن اعضای داعش به عنوان کشته شدگان در آشوب های آبان و اعلام نام افراد زنده به عنوان جان باخته دریغ نمی کنند.

در گزارش زیر نمونه هایی از واقعیت ماجرای پروژه کشته سازی رسانه های بیگانه را مشاهده می کنید.

 

 
انتهای متن/

دوشنبه, 02 دی 1398 ساعت 11:12