چاپ کردن این صفحه

وحدت مردم عراق راه مقابله با آمریکا

اتحاد رمز پیروزی بر متجاوزان

 مفتی «شیخ مهدی احمد السمیدانی» رهبر گروه هایی از مردم سنی عراق از مردم سنی این کشور خواسته است در همبستگی با شیعیان و کرد های عراق در حمله ب آمریکا متحد شوند.
انتهای متن/

چهارشنبه, 18 دی 1398 ساعت 13:37