چاپ کردن این صفحه

مسیح علینژاد،یک احمق فرصت طلب+فیلم

کارشناس بی بی سی: مسیح علینژاد یک فرد بی اهمیت ،و تنها به دنبال جلب توجه است

 اظهارنظر کارشناس شبکه بی بی سی و سردبیر نشریه «کریتیک» درباره رفتار عجیب مصی علینژاد برای دیده شدن!

 
انتهای متن/

دوشنبه, 09 دی 1398 ساعت 16:25