خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 531

مروری بر اتفاقات ، فتنه در عراق با بررسی مطبوعات داخل کشور

اعلام موضع گروه های سیاسی  مختلف داخلی

پنج روز پس از آغاز اعتراضات خیابانی در عراق، اکنون این کشور شاهد آرام‌تر شدن وضعیت است به طوری که عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر دستور داد، منع آمد و شد در پایتخت پایان یابد. بستر عمده این رویداد نیز سوار شدن بر موج اعتراضات به حق اقتصادی و معیشتی و مطالبه درست مردم عراق برای مبارزه با فساد اداری و سیاسی در این کشور بوده است. هرچند پوشش رسانه‌ای این حوادث از طرف برخی رسانه‌های وابسته به آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و برخی از دیگر کشورهای عربی به عنوان عوامل پشت پرده در به هم زدن اوضاع عراق نقش موثری داشتند که به گفته یک خبرگزاری عراقی تظاهرات اخیر در شهرهای مختلف این کشور، سازمان یافته است و تحت حمایت خارجی هدایت می‌شود.

رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب نوشتند: بازیگران منطقه‌ای مانند عربستان سعودی تا امارات متحده عربی و حتی بحرین و رژیم اسراییل تا دیگر کشورهای فرامنطقه‌ای به‌ویژه آمریکا، می‌توانند دست‌های پشت پرده در شکل‌گیری، تداوم و گسترش جریانات اعتراضی مردم عراق باشند.

رسانه های اصولگرا هم عنوان داشتند: آمریکایی‌ها در اغتشاشات عراق خیلی علنی پیش آمدند و از آشوبگران اعلام حمایت کردند. همچنین آمریکایی‌ها در پایگاه عین الاسد در استان الانبار عراق، اتاق علمیاتی تشکیل دادند که در این اتاق عملیات، بعثی‌ها، سعودی‌ها، اسرائیلی‌ها و اماراتی‌ها حضور داشتند.

رسانه های اصلاح طلب

عوامل به وجود آمدن این واقعه

در بخشی از مطلب روزنامه شرق آمده است: بازیگران منطقه‌ای مانند عربستان سعودی تا امارات متحده عربی و حتی بحرین و اسرائیل تا دیگر کشورهای فرامنطقه‌ای، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، می‌توانند دست‌های پشت پرده در شکل‌گیری، تداوم و گسترش جریانات اعتراضی مردم عراق باشند که اگر هم چنین نباشد، وضعیت آشفته و متشتت این روزهای عراق، می‌تواند شرایط مناسبی را برای موج‌سواری این بازیگران به‌منظور رسیدن به اهداف و خواسته‌های مدنظرشان را به آنها بدهد. ریاض و ابوظبی بعد از متهم‌کردن بغداد در مشارکت با تهران در حمله آرامکو، تنش نسبی را با بغداد ایجاد کردند که با پاسخ منفی عراق به درخواست عربستان برای دریافت ۲۰ میلیون بشکه نفت با هدف جبران کمبود تولید و فروش نفتش، این شکاف بیشتر شد.

در یادداشت روزنامه ایران می خوانیم:‌ از همین رو می‌توان وجود دخالت‌های خارجی در بروز حوادث اخیر عراق را نیز مؤثر دانست. پوشش رسانه‌ای این حوادث توسط برخی رسانه‌های وابسته به آمریکا نظیر الحره و الهدف سعودی، تئوری دخالت بیگانگان در اعتراض‌های اخیر عراق را تأیید می‌کند. برطرف کردن چنین توطئه‌هایی بیش از هر زمانی نیازمند هوشیاری و مواظبت جوانان و مردم عراق است. البته جریانات و احزاب سیاسی عراق بخوبی می‌دانند که اکنون زمان پررنگ کردن اختلافات و رقابت‌های داخلی بین خودشان نیست. زیرا اگر حادثه‌ای ناگوار در عراق روی دهد، همه آنها را در بر می‌گیرد. معتقدم با وجود مانورهای سیاسی برخی از رهبران و جریانات سیاسی در روزهای اخیر، همه می‌دانند که در مهار اینگونه مسائل باید به سمت هم اندیشی و همگرایی حرکت کنند.

روزنامه آرمان ملی در مطلبی عنوان داشت: با نـگاه دقیق تـر می تـوان ریشـه های شـکل گیری ناآرامی های اخیـر عراق را در ناتوانـی دولـت عـادل عبدالمهـدی برای حـل چالش هـای کنونی عـراق از مبارزه با فسـاد گسـترده و سیسـتماتیک این کشـور تا بهبود وضعیت معیشت، افزایش و ارتقای سـطح رفاه، رفع مشـکل بیکاری و برخورداری مـردم از خدمات شـهری حداقلی یافت، اما آنچه که نبایـد از نظر دور داشـت، موج سـواری برخی از جریان های سیاسـی داخلی عراقی، جریان های منطقه ای بـا محوریت ریاض، منامه، تل آویـو و ابوظبـی و جریان های فرامنطقـه ای به خصوص واشـنگتن بود که سـعی داشـته و دارند با تـداوم و تشـدید ناآرامی ها در عـراق بر طبل انشـقاق مناسـبات تهران-بغداد بکوبند و در همین ۶ روزی که از آغاز اعتراضات می گذرد این موج سـواری های رسـانه ای به جدی ترین شـکل در دسـتور کار بوده اسـت. در ایـن میان ناگفتـه نماند عملکـرد دولت های عـراق نوین بعد از صدام حسـین در موازنـه قوا میـان ایالات متحـده و جمهوری اسـامی ایران از یک سـو و برخی کشـورهای عربی حاشـیه خلیج فارس با تهران در سـوی دیگر، در سـایه تشدید مناقشـه ایران بـا آمریـکا و کشـورهای عربـی منطقـه، ایـن شـائبه و ذهنیت را تقویت کرده کـه به تدریـج دولت مرکـزی بغداد در حـال نوعی سرسـپردگی به تهران اسـت که بعد از حضور و ورود جمهوری اسـامی به عراق در جریان مبارزه با داعـش بر شـدت آن افـزوده شـده اسـت، بـه گونـه ای که حتـی دولـت عادل عبدالمهدی که پـس ۱۵ سـال از جریانی غیـر از حـزب الدعـوه روی کار آمد نیز نتوانسـت برای تعدیل این نـگاه کاری صورت دهـد. در کنار آن برخـی نگاه های رادیکال داخلی بـا برخی عملکردها و مواضع نیـز بر این باور دامن زد و این مسـاله اکنون به یکی از پاشـنه آشـیل های روابط تهـران با بغـداد و به مـوازات آن ابزاری برای مانور دیگـر بازیگران منطقـه ای و فرامنطقه ای مخالف با تقویـت این روابط و مناسـبات ایـران و عراق بدل شـده اسـت

خبرگزاری ایسنا گزارش داد: برای اثبات وجود دست‌های پشت پرده در ناآرامی‌های روزهای گذشته عراق کافی است نیم نگاهی به نوع، تعداد و نحوه پوشش اخبار حوادث عراق در رسانه‌های غربی و سعودی بیندازیم که محتوای آنها غالبا تحریک ناآرامی‌ها است؛ کثرت اخبار عراق و نحوه پوشش آن در این رسانه‌ها به ویژه العربیه و شبکه‌های رادیویی و تلوزیونی وابسته به وزارت خارجه آمریکا از تلاش صاحبان این رسانه‌ها برای کشاندن تظاهرات مردمی به سوی اهداف پشت پرده حکایت دارد. شاید بتوان گفت تظاهرات مردم عراق که از روز سه شنبه یکم اکتبر در این کشور آغاز شد، از نخستین روز و نخستین ساعات آن از مسیر اصلی‌اش خارج شد که بنا به گفته اغلب کارشناسان مسائل عراق موضوع بی‌سابقه‌ای است و گرچه بدنه اصلی این اعتراضات را تظاهرکنندگانی تشکیل می‌دادند که خواسته‌های صنفی و مردمی دارند اما چنانکه برخی رهبران سیاسی و تحلیلگران در عراق و خارج از این کشور مطرح کرده‌اند، به خاطرنفوذ خرابکاران به صفوف مردم، اعتراضات از خواسته‌های قانونی به تلاش برای تخریب چهره دولتمردان عراقی و ناامن جلوه دادن کشور و حتی نیل به اهداف بزرگتر بانیان پشت پرده حوادث، یعنی تبلیغ علیه تشیع و نمادهای آن بدل شد.

در تظاهرات اخیر فقدان رهبری و رفتار توده‌ای معترضان باعث شد تا طرفداران داعش و بعثی‌های سابق که دیگر مجالی برای بروز در جامعه عراق نمی‌یابند با خط دهی مثلث، آمریکایی-سعودی-صهیونیستی به موتور محرک اعتراضات بدل شوند و عملا مطالبات به حق مردم به حاشیه رانده شد و اگر در بر همین پاشه می‌چرخید، آنچه به دست می‌آمد خرابی برای عراق و تحقق اهداف کسانی بود که نه خیری برای عراق می‌خواهند و نه آرامشی برای مردم منطقه.

تلاش برای متهم جلوه دادن ایران

روزنامه اعتماد می نویسد: همزمان با گسترش اعتراضات در عراق که از سه‌شنبه هفته پیش و با دعوت گروه‌های مختلف جوانان در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد، گروهی از رسانه‌ها تلاش کردند این اعتراضات را به سیاست‌های همسایه شرقی عراق، جمهوری اسلامی ایران مرتبط کنند. پخش تصاویری جسته و گریخته از برخی تجمع‌ها که در آن شعارهایی علیه مقام‌های ایران یا در مخالفت با نفوذ تهران در امور عراق مطرح می‌شود، بهانه‌ای در اختیار گروهی از رسانه‌ها قرار داد تا نقش مخالفت با ایران را در این اعتراضات برجسته کنند. هر چند بعد از پنج روز برگزاری تجمعات در شهرهای مختلف عراق از جمله بغداد و دیگر شهرها، مشخص شده است که بخش عمده‌ای از مطالبات تظاهرکنندگان مربوط به مسائل اقتصادی، مبارزه با فساد و بهبود خدمات عمومی در این کشور است

محقق نشدن وعده عبدالمهدی

روزنامه شرق در مطلبی دیگر عنوان داشت: مقررات منع رفت‌وآمد و برخورد با معترضان عراقی کارگر نیفتاد و مردم باز هم راهی خیابان‌های شهرهای مختلف عراق شدند تا علیه فساد فراگیر و بی‌کاری و فقر گسترده اعتراض کنند. گرچه عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، در اظهارات روز جمعه خود وعده داد که در راه رفع نیازهای معترضان گام بردارد و تقصیر را بر گردن دولت‌های پیش از خود انداخت؛ ولی حضور مجدد مردم در خیابان‌ها نشان می‌دهد که مردم خسته از این وعده‌های برآورده‌نشده دیگر اعتمادی به دولت او ندارند. پس از چندین روز اعتراض پیوسته، حالا برخی از چهره‌های سیاسی مهم عراق نیز، هرکدام به دلایلی، در کنار مردم خواستار استعفای دولت کنونی عراق شده‌اند. روز گذشته مقتدی صدر، روحانی شیعه عراقی که رهبری بزرگ‌ترین گروه پارلمانی مخالف دولت به نام ائتلاف سائرون را برعهده دارد، خواستار استعفای دولت و برقراری انتخابات زودهنگام شد. مقتدی صدر همچنین از معترضان خواسته که از خشونت پرهیز کنند؛ ولی به پیگیری مطالبات خود ادامه دهند. مقتدی صدر درعین‌حال از نمایندگان پارلمان خواسته تا زمانی که دولت برنامه‌ای مقبول برای مردم ارائه کند، در پارلمان حاضر نشوند. نمایندگان ائتلاف سائرون نیز با درخواست او موافقت کردند و در بیانیه‌ای از تعویق فعالیت‌های خود در پارلمان عراق خبر دادند.

تارنمای فرارو با تیتر چرا عراق منفجر شد؟ گزارش داد: ظاهرا وعده‌های عبدالمهدی هیچکدام از طرف‌ها را متقاعد نکرد. برخی گروه‌های سیاسی، خواستار استعفای دولت و انتخابات زودهنگام شدند. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، با صدور پیامی مکتوب به خط خود، خواستار استعفای کل دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام با نظارت بین المللی شد. وی پیش از این، به نمایندگان ائتلاف پارلمانی خود، «سائرون»، دستور داده بود تا زمان معرفی شدن یک برنامه دولتی برای حل مشکلات، از حضور در پارلمان خودداری کنند. حیدر عبادی، نخست وزیر سابق عراق و رئیس ائتلاف پارلمانی «النصر»، نیز درخواست مشابهی مطرح و از انتخابات زودهنگام حمایت کرد. عبادی و دیگر گروه‌های سیاسی، با تصریح و تلویح، دولت را مقصر اوضاع معیشتی مردم دانستند. از این رو، روی کار آمدن یک دولت جدید را راه حل مناسبی برای رفع مشکلات معرفی کردند. این در حالی است که ظاهرا عبدالمهدی فقط دولت را مقصر نمی‌داند. او برای آرام کردن معترضان اقداماتی را به نفع آن‌ها اعلام کرد، اما در عین حال به معترضان گفت: مشکلات عراق راه حل «جادویی» ندارد. علاوه بر این، عبدالمهدی از پارلمان و گروه‌های سیاسی خواست که سهم‌بری سیاسی را کنار بگذارند و به او برای تکمیل دولت و انجام اصلاحات در آن، اختیارات لازم بدهند. روز شنبه، پارلمان با هدف بررسی مطالبات معترضان، با نمایندگان آن‌ها جلسه برگزار می‌کند. حضور نمایندگان معترضان در پارلمان، اندکی پس از موضع گیری آیت الله سید علی سیستانی درباره تحولات عراق صورت می‌گیرد. احمد الصافی، نماینده آیت الله سیستانی در خطبه نماز جمعه کربلا، از دولت خواست که رویکردش در برابر مشکلات را تغییر دهد و قبل از آنکه دیر شود، تدبیری بیاندیشد.

نشست فوق العاده سران عراق

روزنامه ایران در مطلبی آورد: همان قدر که خیابان‌های بغداد، بعد از ۴ روز پر آشوب و دود و خون، روز نسبتا آرامی را پشت سر گذاشتند، پارلمان عراق و عرصه سیاسی این کشور روز پر هیاهویی را سپری کرد. در میانه این هیاهوها، مقتدا صدر و حیدر العبادی خواستار برپایی انتخابات زودهنگام شدند، عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق نشست فوق‌العاده برگزار کرد و محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق هم خواهان نشست پارلمان با محوریت اعتراض‌ها شد. نشستی که به‌دلیل درخواست رهبر جریان صدر از ائتلاف تحت نظرش در پارلمان برای تعلیق فعالیت‌های پارلمانی خود، تشکیل نشد.

تأکید رئیس پارلمان عراق بر برآورده کردن خواسته‌های معترضان

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق در کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدار با نمایندگان معترضان اظهار کرد: دولت و نهادهایش در برآورده کردن خواسته‌های معترضان بسیار تأخیر کرده است. وی متعهد به ارائه اسامی فاسدان به دادگاه شد و گفت که اهمیت مبارزه با فساد کمتر از مبارزه و نبرد با تروریسم نیست و فساد و تروریسم دو خطر موازی برای عراق هستند. الحلبوسی افزود: مبالغ مالی به خانواده‌های فقیر و نیازمند در عراق اختصاص داده خواهد شد و توافقی برای تضمین حقوق بازنشستگان حاصل شده است. رییس پارلمان عراق همچنین از ثبت‌نام بیکاران در وزارت دفاع این کشور خبر داد و به کسر بخشی از حقوق مناصب ارشد و اختصاص آن به آموزش کادرها و فارغ التحصیلان در عراق و خارج از این کشور اشاره کرد.

بیانیه دفتر رئیس جمهوری عراق

این خبرگزاری در مطلبی آورده است: به نقل از سومریه نیوز، دفتر رییس جمهوری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد، برهم صالح، رئیس جمهوری عراق در دیدار با عادل عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور وقایع جاری عراق را بررسی و دو طرف بر تحقق خواسته‌های جوانان تاکید کردند. در این دیدار، بر پاسخ به مطالبات مشروع تظاهرکنندگان و تحقق آرمان‌های جوانان عراق به گونه‌ای که زندگی آزاد و آبرومندی را برای آنها تضمین کند، تاکید شد.

طبق این بیانیه، عبدالمهدی و صالح بر مجازات کسانی که به خشونت روی آوردند و نیز حفظ امنیت و سلامت تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی و مقابله قاطعانه با مجرمانی که به سمت تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی تیراندازی کردند، تاکید کردند. در این دیدار همچنین راه‌های تضمین کننده برای اجتناب از تکرار حوادث اخیر، به گونه‌ای که تضمین کننده منافع عمومی و ثبات کشور باشند، مورد بررسی قرار گرفتند.

رسانه های اصولگرا

عوامل به وجود آمدن این واقعه

روزنامه کیهان با تیتر عراقی‌ها شاخ فتنه آمریکایی - ‌ سعودی را شکستند، نوشت: خودداری مردم عراق از ادامه تظاهرات و بازگشت آرامش به خیابان‌های این کشور، باعث شد که توطئه سعودی- صهیونیستی برای ایجاد هرج و مرج و سرنگون کردن دولت بغداد، ناکام بماند. هم زمان، «عادل عبدالمهدی» به مردم وعده مبارزه با فساد و اصلاحات فراگیر را داد. طبیعی است که این تحولات در عراق، برای آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، یک خطر جدی محسوب شده و آنها را به اجرای توطئه علیه نخست‌وزیر عراق و ایجاد شکاف میان این کشور و ایران واداشته است. خصوصا اینکه آنها قصد داشتند با دامن زدن به اعتراضات خیابانی، مراسم راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی(ع) را تحت‌الشعاع قرار بدهند.

روزنامه کیهان در مطلبی دیگر می نویسد:‌ شواهد و قرائن نشان می‌دهد تیر فرصت‌طلبان و فتنه‌انگیزانی که سعی داشتند با سوار شدن بر موج اعتراضات اخیر در عراق، حماسه اربعین را به حاشیه برانند، به سنگ خورده است. عراق طی روزهای گذشته درگیر اعتراضات مردمی بود که به دلایل اقتصادی شکل گرفت اما به سرعت تبدیل به آب گل‌آلودی برای ماهیگیری عناصری فرصت‌طلب شد و بلافاصله ارتش رسانه‌ای عبری، عربی، غربی به خط شدند تا بلکه بتوانند دامنه اعتراضات را گسترده‌تر و شدت آنها را بیشتر کنند. اعتراض طبیعی برخی اقشار به برخی مشکلات که می‌توانست به شکل مسالمت‌آمیز وآرام برگزار شود، بلافاصله به تحرکاتی توام با خشونت، آتش افروزی، حمله و تخریب مراکز دولتی و حتی اقدامات تروریستی تبدیل شد و کسانی تلاش کردند شگرد همیشگی کشته سازی و رادیکالیزه کردن اعتراض را به اجرا بگذارند.

روزنامه جوان گزارش داد: چهار روز پس از اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف عراق که بیشتر از سوی جریان‌های انحرافی در داخل عربستان سعودی هدایت می‌شد، سرانجام دیروز آرامش نسبی بر این کشور حاکم و قانون منع آمد و شد در بغداد لغو شد. در پی شروع دور جدید اعتراضات مردمی در عراق، برخی جریان‌های سیاسی از فرصت استفاده کرده و خواستار برگزاری انتخابات مجدد شدند. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق و رهبر ائتلاف «سائرون» در پارلمان این کشور، در بیانیه‌ای از دولت این کشور خواست سریعاً استعفا داده تا زمینه برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی مهیا شود. رهبر جریان صدر عراق گفته است با توجه به شرایط فعلی عراق، دولت باید استعفا دهد تا آنچه وی «خونریزی» در عراق خوانده، متوقف شود. حیدر العبادی، رئیس ائتلاف «نصر» که پیش‌تر نیز بارها با انتقاد از دولت خواستار تغییرات در کابینه شده بود، اکنون با مهیا دیدن زمینه، خواستار انتخابات پارلمانی شده است. العبادی این خواسته خود را طبق چیزی خواند که آن را «مسئولیت شرعی و ملی خود» دانست و ضمن نشان دادن خود به عنوان حامی معترضان، خواستار توقف کار استانداری‌ها، تشکیل دادگاه جنایی برای مبارزه با فساد و برگزاری انتخابات زودهنگام شد. اسامه النجیفی، رئیس پیشین پارلمان عراق هم از عادل عبدالمهدی خواست که استعفا کند تا انتخابات زودهنگام برگزار شود. او گفت: «این انتخابات باید با نظارت سازمان ملل انجام شود». این جریان‌های سیاسی درحالی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام هستند که سال گذشته انتخابات پارلمانی در عراق برگزار شد و عبدالمهدی پس از شش ماه با ائتلافی از سوی پارلمان کنونی به نخست‌وزیری انتخاب شد. برخی جریان‌های انحرافی در داخل عراق همواره با موج‌سواری روی تنش‌های داخلی برای ضربه زدن به دولت مستقر استفاده می‌کنند؛ چیزی که در زمان اشغالگری تروریست‌های داعش در عراق، بارها مشاهده شد.

علی الفیاض کارشناس عراقی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: دولت عراق با وجود بودجه‌های کلانی که تاکنون در اختیار داشته، نتوانسته از آن برای خدمات‌رسانی به مردم استفاده کند. دلایل آغاز اعتراضات مربوط به امروز نیستند بلکه انباشت خطاهای دولت‌های سابق عراق در شکل‌گیری آن موثر است، از جمله این موارد می‌توان به سهمیه‌بندی سیاسی یا بهتر است بگوییم «دموکراسی توافقی» و نیز گسترش فساد اداری اشاره کرد. سهمیه‌بندی سیاسی موجود در عراق باعث شده است قدرت در دست قشر خاصی قرار گیرد. اگر بخواهیم به دنبال زمینه اعتراضات اخیر بگردیم، می‌توانیم به هشدارهای مرجعیت بپردازیم. اوایل محرم امسال و حتی بارها قبل از آن، مرجعیت به این نکته اشاره کرده بود که ناکارآمدی دولت درنهایت کار دستش خواهد داد.

تارنمای مشرق نیوز با تیتر کلید حل اعترضات بغداد کجاست؟ در مطلبی آورد: بستر عمده این اغتشاشات نیز سوار شدن بر موج اعتراضات به حق اقتصادی و معیشتی و مطالبه درست مردم عراق برای مبارزه با فساد اداری و سیاسی در این کشور بوده است. ضمن اینکه بازیگران داخلی این نوع اغتشاشات و موج سواری‌ها نیز مشخص است... نیاز به هیچ توضیحی نیست که از اغتشاشات و اعترضات در عراق چرا آمریکایی‌ها، سعودی و صهیونیست‌ها سود می‌برند و چرا همواره عطش اغتشاش و التهاب در عراق را دارند. مشخصات هدفگذاری آنها نیز مشخص است؛ سقوط دولت شیعی حاکم در بغداد که حاضر به همکاری گسترده با آمریکا علیه ایران در تحریم‌ها نیست و بالتبع آن ضدایرانی کردن اعتراضات عراق و همچنین ایجاد شکاف بزرگ سر راه نهضت جهانی اربعین.

سعدالله زارعی کارشناس مسایل غرب آسیا در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم در خصوص دست داشتن عوامل کشورهای خارجی در اغتشاشات اخیر عراق، گفت: آمریکایی‌ها در اغتشاشات عراق خیلی علنی پیش آمدند و از آشوبگران اعلام حمایت کردند. همچنین آمریکایی‌ها در پایگاه عین الاسد در استان الانبار عراق، اتاق علمیاتی تشکیل دادند که در این اتاق عملیات، بعثی‌ها، سعودی‌ها، اسرائیلی‌ها و اماراتی‌ها حضور داشتند. آمریکایی‌ها به همراه دیگر کشورها به صورت عملیاتی وارد این پرونده شدند. سعودی به شکل دیگری فعال شدند و در تامین مالی اغتشاشات و تطمیع اغتشاشگران نقش فعالی داشتند. اماراتی‌ها نیز در این رابطه نقش ایفا کردند. طبیعتاً دولت‌های ضعیفی هم که با اروپا و آمریکا ارتباط دارند، در این قضیه به قدری که برایشان میسر بوده فعال بودند. فضای مجازی در این قضایا به طور ویژه از سوی آمریکایی‌ها و سعودی‌ها مدیریت شد. اینان آشوب‌ها را بزرگنمایی کردند و اعداد دو هزار نفر را ۲۰۰ هزار نفر جا زدند. آمریکایی‌ها بر روی موج طبیعی اعتراض به وضع موجود سوار شده‌اند و عده‌ای را به دنبال خود کشانده‌اند. برخی از اخبار نشان می‌دهد که مردم در راهپیمایی‌های نجف، بغداد و کربلا وقتی که اغتشاشگران به مراجع و اربعین توهین کردند، از صفوف آنان جدا شدند و نشان دادند مردم با کسانی که سازماندهی شده هستند، راهشان جداست.
انتهای متن/

چهارشنبه, 17 مهر 1398 ساعت 15:01

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید