سرزمین های جداشده از ایران در طول دو قرن گذشته+تصویر

تصویری ناراحت کننده از مناطقی که در دوران قاجار از ایران بزرگ جدا شد

مناطق زرد: به موجب معاهده گلستان از ایران جدا شد

مناطق صورتی: به موجب معاهده ترکمن چای جدا شد

 مناطق سبز: در زمان فتحعلی شاه (نفوذ)جدا شد

 مناطق کرمی: مناطقی که در زمان ناصرالدین شاه جدا شد

 

fadaeiyansayedali-71845-1

 

 
انتهای متن/

چهارشنبه, 21 مهر 1400 ساعت 09:57

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید