کتاب «دو در یک» با موضوع کاربست عملیات روانی در امنیت ملی و امنیت روانی منتشر شد.

منتشرشده در محصولات

کتاب "نبرد اراده‌ها" جایگاه عملیات روانی در کلام ولایت فقیه منتشر شد.

منتشرشده در محصولات

تئوری ارتباطات تلویزیونی ما اسلامی نیست و از اسلامی بودن تنها به حذف صحنه‌های غیرمجاز فیلم‌ها اکتفا کرده‌ایم، هرچند این به معنای نادیده گرفتن زحمات کارمندان و مدیران آن سازمان نیست اما مشکلِ نبودِ تئوری اسلامی در بسیاری از نهادهای فرهنگی و آموزشی حس می‌شود نه فقط صداوسیما.

منتشرشده در محصولات