دیده بان منتشر کرد
کتاب "حباب" و بررسی توصیفی تحلیلی فرقه های نوظهور

کتاب حاضر تلاشی است که می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای تحلیل‌های جامع اندیشمندان و اندیشه‌ورزان در تبیین و تحلیل جامع‌الاطراف «جنبش‌های نوین دینی».

موسسه راهبردی دیده بان،دکتر داداشی آذر در مقدمه کتاب "حباب" می نوسد:

یکی از ویژگی‌ها و برون‌دادهای عصر فراپیچیده‌ای که در آن قرار گرفته‌ایم، ترکیب شدن و افزایش تأثیرهای متقابل پدیده‌ها در یکدیگر است. پدیده‌هایی که هم از منشأ گونه‌گون و متکثر برخاسته‌اند و هم آثار و تبعات مختلفی را پدیدار ساخته‌اند.

زایش و رویش فرقه‌های نوپدید هرچند که در بستر «مدرنیته»، نطفه‌های نخستین خود را نهاد ولیکن رویش جدی آن بر بستر «پسامدرنیته» قابلیت تعریف یافته و نمود عینی گرفت. اندیشه‌ای که با آمیزه‌ای از تجربه‌های دینی، تقابل و مقایسه‌های دین و فرهنگ شرق و غرب، بر مدار «دین شرقی و فرهنگ غربی» و به بیانی بهتر، آمیزه‌ای از تناسخ شرقی و تسامح غربی با تنوعی حیرت‌انگیز از مصادیق، نسلی را مجذوب روش و بینش خود ساخت.

هر چند این اندیشه رایجی است که فرقه‌های نوپدید یا همان «جنبش‌های نوپدید دینی» را جنبش اعتراضی در برابر دین رسمی یا دین کلیسایی و سلسله‌مراتبی می‌دانند ولیکن ضمن نادیده‌انگاری این اندیشه رایج ـ‌ نه لزوماً رد و طرد آن ‌ـ بازگشت انسان غربی تهی شده از ساحت دین در عصر مدرنیسم به دامن معنویت را بایستی مهم‌ترین علت رشد و توسعه فرقه‌های نوپدید دانست. هر چند که در این بازگشت خجسته به ساحت دین و معنا، ایدئولوژی‌ها به شدت رنگ باخته و جهان‌بینی و ذهن بشر بر گرده همه ساحت‌ها نشست.

با این وجود مدرنیته که به دنبال راحتی انسان عصر «امانیسم» می‌گشت، ‌تأثیرات ژرفی در حوزه دین نهاد که همان راحت‌الحلقومی کردن دین بود و مصادیق آن همین جنبش‌های نوپدید دین بود که با گذار از ایدئولوژی و دایره برنامه‌های عملی انسان، ذهن را اولویت بخشیده و «خدای ذهن ساخت» را بر تمامی ساحت‌های اولوهیت ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی برتری بخشید.

این جنبش‌ها که عمدتاً از سه راه ترجمه، تردد و رسانه وارد ایران شده و با شگرد بومی‌سازی و همگن‌سازی با عرف جامعه توسعه پیدا کرد، بیش از هر جای دیگر با اندیشه‌های دین رایج و رسمی به تقابل پرداخت. اما این مسئله که فکر کنیم تأثیرات کارکرد این فرقه‌ها فقط در حوزه دین عینیت یافت،‌ برداشت بسیار نازل و کوتاهی خواهد بود؛ چراکه بی‌تردید ژرف‌ترین تأثیرات این جنبش‌ها در تعاملات و عرف اجتماعی پدیدار شده و خانواده نخستین قربانی هجوم این اندیشه‌ها خواهد بود که محصول تقابل فرهنگ رایج و مرسوم و بومی با فرهنگ مهاجم التقاطی است.

با کمال تأسف اندیشه اندیش‌وران و قلم‌های کارگزاران و نخبگان دین و فرهنگ در مواجهه با این اندیشه مهاجم، قدرت متوازنی را با حجم هجوم نداشته و ادبیاتی که در خور تنوع و کثرت این فرقه‌هاست تولید نشده است. کتاب‌های رایج در بازار که به موضوع این جنبش‌ها پرداخته‌اند هرچند قابل تقدیر هستند ولیکن اکثراً در صفت توصیف توقف کرده و نتوانسته‌اند به تحلیل‌های زیرین این پدیده‌ها نایل شود.

 

10

 

 

کتاب حاضر نیز تلاش قابل تقدیری است برای بیان مسئله که هر از چند گاهی جامه تحلیل می‌پوشد ولیکن می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای تحلیل‌های جامع اندیشمندان و اندیشه‌ورزان در تبیین و تحلیل جامع‌الاطراف «جنبش‌های نوین دینی».

این کتاب نخستین جلد از این مجموعه خواهد بود که با عنایات پروردگار مجلدات بعدی آن در آینده آماده چاپ خواهد شد تا کامل کننده این جلد بوده و کاری درخور توجه پژوهشگران و محققان در زمینه فرقه‌های نوظهور عرضه شود.

 

 

برای تهیه ی کتب و مستندات دیده بان می توانید با شماره 88538938 تماس حاصل فرمایید و یا برای سفارش به شماره ۵۰۰۰۲۴۱۲۵۶ پیامک بزنید.
انتهای متن/

شنبه, 25 ارديبهشت 1395 ساعت 10:14

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید