1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
منافقین
مصطفی کاراسو: مذاکرات به اتمام رسیده و جنگ در راه است.
سازمان مجاهدین همچنان که در یک دهه اخیر در سراشییب کامل سقوط  و فروپاشی قرار گرفته است؛ اعلام انشعاب سه تن دیگر از اعضا ضربه محکم دیگری بر فرق سرش  بود. و دیر یا زود شاهد از بین رفتن فیزیکی تمامیت آن نیز خواهیم بود.
این اقدام شایسته حضور خانواده اعضا در عراق در روزهای آتی موجی از خروج و فرار اعضای منافقین را به همراه خواهد داشت.
برخی اخبار مربوط به داعش در سوریه را منافقین بصورت مستقیم و بدون واسطه منتشر می کنند.
واکنش های جسته و گریخته رسانه های سازمان به تحرکات جداشده ها، نشان از آن دارد که احساس خسران و لطمه شدیدی برای رجوی به با‌ر آمده است.
اقدام منافقین در نسبت دادن جنایات داعش به نیروهای عراقی فرافکنی ای است که حتی حامیان غربی داعش هم چنین مدعایی را مطرح نکرده‌اند.
  مطمئنا حضور مجدد خانواده های اعضای سازمان مجاهدین در مقابل کمپ لیبرتی موجی جدید از فرار اعضا و رهایی ایشان از زندگی پادگانی را رقم خواهد زد.
باید دستگاه ها و وزارتخانه های خارجه کشورهای غربی با آگاهی و رصد این ادعاهای منافقین مشی پادگانی و مسلحانه منافقین را بعنوان یک داعش بالقوه در عراق و اروپا در نظر قرار داده و ادعای تسلیح منافقین را به دیده خطرآفرینی برای کشورهای شان مد نظر قراد دهند.
جالب است نور مراد می خواهد با عصايی که در دست دارد و باغچه ای که خود او بعمل آورده سرنگونی را محقق کند ما فکر کرديم فقط رجوی خُل است نگو که همه اينها خُل تشريف دارند
امیدواریم جریان های عراقی بالاخص اکراد که زخم های فراموش نشدنی ای را حضور منافقین در عراق تجربه کرده اند با اقدامی انقلابی کار حضور منافقین در این کشور را یکسره نموده و ابزار تروریستی غربی ها در عراق را از بین ببرند.
صفحه 1 از 30