1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
منافقین
ایجاد مقاومت مردمی در عراق بر علیه داعش،تغییرات جدید در ساختار سیاسی عراق و محکوم کردن داعش از سوی سازمان ملل و نهادهای بین المللی،بحرانی جدی را برای سازمان به وجود آورده است.
رویه سازمان منافقین نشان داده است که افراد جذب شده در تشکیلات آنها برای بازسازی بدنه سازمان از میان عناصری برگزیده می شوند که فاقد مولفه های اولیه عقلانی برای تشخیص مسائل اجتماعی هستند،چرا که اگر کمترین اطلاع از اوضاع ایران و جهان داشته باشند جذب گروهی مانند منافقین نمی شوند.
همانطور که در کشورهای اروپایی دادگاه هایی را به اتهام افعالی که انجام نشده ما را متهم می کنند و خودشان جمع بندی می کنند، ما مستندات بسیاری داریم که با بهره گیری از آنها می توانیم در دادگاه هایمان از حقوق قربانیان ترور دفاع کنیم و البته این کار شدنی است.
 می طلب که مردم در مواجه با عناصری که به بهانه های مختلف قصد گرفتن اطلاعاتی را از ایشان دارند هوشمندانه تر برخورد کرده و دست منافقیان را تهی بگذارند.
در اکثر قریب به اتفاق این اعمال، افراد زیاد دیگری به اضافه شخص مورد نظر مجروح و شهید شده اند.
ما با یک جماعتی مواجه هستیم که بی رحم ترین و خشن ترین اپوزوسیون جمهوری اسلامی بوده اند.
منافقین علاوه بر همکاری های تشکیلاتی و اطلاعاتی با تجریه ای که در سه دهه اخیر کسب کرده اند همکاری هایی بلحاظ فنی دارند.
سازمان برای اینکه این کار خلاف شرع،عرف و قانون را توجیه کند و اعضای سازمان به این آبروریزی تن بدهند مرتکب این حماقت شد و افراد سازمان این شُک رفتن از فرانسه و پناه بردن به دشمن آب و خاکشان را اینطور پذیرفتند.
رویه مقابله با پارازیت را تنها در یک مولفه می‌توان خلاصه کرد و آن تلاش برای ترویج زندگی ماهواره ای و نمایش برنامه های جریان های ضد انقلاب اسلامی برای تغییر سبک زندگی مردم است.
این یک واقعیت انکار ناپذیر هست که اکثر آنها زنان خانه‌داری بودند که به همراه همسران خود به سازمان پیوسته بودند، اما رجوی با دادن مسئولیت و مقام کاذب به این زنها از آنها برای سرکوب و پیش بردن اهداف خود استفاده می کرد.
صفحه 1 از 24