1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
گفت و گو با یک بهایی
دیده بان: این دو زوج بهایی، از مدیران جوان امروز این فرقه به شمار می آیند که بعدها باید جای امثال جمال الدین خانجانی را در رأس این هرم پر کنند. چنانکه هر یک مناسبی نیز دارند؛ مانند، ناظم محافل و جلسات که خود این موقعیت ها را باید پله ای برای کسب تجربه در زمینه خیانت به مردم ایران و کشور اسلامی مان دانست.
دیده بان: در پاسخ به تماس وقیحانه‎ «فرید خانجانی» با مؤسسه راهبردی دیده‌بان کلیپ زیر جهت روشن‌گری افکار عمومی تقدیم می‌شود.