1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
تعالیم بهاییت
در بهائیت فقط ازدواج با مادر "زن پدر" حرام اعلام شده است و هیچ حکمی در منابع بهائی که به طور صریح حرمت ازدواج با دیگر محارم را عنوان کرده باشد وجود ندارد.
للحق روزگاری به اصطلاح متفکران عالم از میان برداشتن مسلمانان را متضمن حضور افراطیونی یافتند که خود طالبان نامیدند . با آفریدن چنین حیواناتی تمامی خصائل حیوانی را به کمال آموزششان دادند تا سلفی گری را به عینه تزریق کنند بر دُوَلی که هیچ از خود ندارند و دستشان در جیب شاهان کاخ سفیدنشین شان بود و هست . قطعا نمی دانستند که این ترفند را مولای ما با 25 سال خانه نشینی در بدو تولد اسلام عزیز خنثی کرده بود و بر چشمان هرزه ای که به امید سقوط اسلام چشم به راه نشسته بودند تیرهایی زهرآلود حواله کرده بود. و این را هم هنوز نفهمیدند که مولای امروز ما فرزند همان علی خیبر شکنی است که در موقع صلاح و مصلحت اسلام که شد سالیان سال سکوت را بر حکومت حقه ی خودش ترجیح داد . اما خوب بدانند که علی زمانه ما نواده ی همان حسینی است که برای تعیین مرز اسلام ناب و اسلام یهودیان امت، سر داد و فرزندان و اهل و عیالش را فدای همین اصلاح امت جدش رسول الله (صلوات الله و سلامه علیه) کرد . آری پس از سالها رشد و نمو دادن سلفی گری در میان مسلمانان, خواستند تا اهل تسنن…