1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
شنبه، 30 فروردین 1393 ساعت 14:02

ازدواج و ایام تربص

 

ازدواج در بهائیت در جهت تحکیم جایگاه فرقه بوده و رسوم آن نیز همین هدف گیری را دنبال می‌کند


به گزارش گروه فرق و ادیان موسسه راهبردی دیده بان، خانواده به عنوان واحدی از جامعه، که از تقدّس زیادی برخوردار است. بنابراین تلاش در جهت حفظ و استحکام بنیان خانواده و ازدواج، اهمیت خاصی دارد. فرقه بهائیت، عفت و عصمت قبل و بعد از ازدواج، وفاداری و صداقت در روابط زناشویی را نادیده می‌گیرد. اگر چه تشکیلات بهائی، امکان طلاق را هم برای مرد و هم برای زن قائل شده است.درهمه ادیان و اقوام، قوانین، مقررات و ضوابطی برای ازدواج در نظر گرفته شده است. در این سازمان فرقه‌ای نیز احکامی برای ازدواج و تشکیل خانواده در ظاهر وجود دارد که فقط به عنوان پوشش و نقابی برای این فرقه است و در اصل هدف از ازدواج در بهائیت و احکام ساختگی آن بر پایه‌ای دیگر استوار است.

 

2266444
رضایت طرفین و والدین:
در ظاهر عنوان می‌شود تشکیل خانواده، مشروط به طرفین می‌باشد. در این زمینه هم می‌توانیم مثلا خانم مهناز رئوفی و همسر سابق ایشان را مثال بزنیم که بدون رضایت یکدیگر و با تحمیل و فشارهای محفل بهائیت این دو را مجبور به ازدواج با یکدیگر میکنند و فقط بصورت دیالوگ‌هایی این احکام را بیان می‌کنند."


مهریّه:
پرداخت مهریه از طرف داماد به عروس در هنگام عقد صورت می‌گیرد. در بهائیت پرداخت مهریه تنها جنبۀ نمادین وهدیه‌ای ازطرف داماد به عروس تلقی نمی‌شود واین هدیه‌ای برای مخارج بیت العدل در اسرائیل بحساب می‌آید و واجب است زیرا که مهریه جنبه‌ای تجاری و به شکل معامله دارد". میزان مهریه در بین بهائیان، یک واحد معادل نوزده مثقال نقره وحداکثر آن، پنج واحد برابر نود و پنج مثقال طلا می‌باشد. درصورتی که داماد اهل روستا باشد، مهریۀ عروس می‌تواند بنابرواحد نقره حساب شود و اگرداماد شهری باشد، مهریّه بنابر واحد طلا محاسبه می‌شود. معیار شهری یا روستایی بودن داماد، محلّ سکونت فعلی اوست. این خود نمونه‌ای دیگر از تبعیض بین افراد و محل سکونت آنها می‌باشد. چنانچه شهری یا روستایی باشند با یکدیگر تفاوت دارند.


"حرمت ازدواج با محارم وخویشان مانند ادیان الهی رعایت نمی‌شود و این تشکیلات به خود ازدواج با محارم حتی مادر و خواهر را داده است به غیر ازدواج با همسر پدر (زن پدر) نیز حرام شده است. دلیل این حرام بودن هم خود اربابان فرقه از جمله عبدابهاء بوده اند زیرا آنها همسران متعدد و فرزندان بی پروا نسبت به نوامیس آنها داشتند پس برای اینکه کسی کاری به همسر آنان نداشته باشد این حکم را ابداع کردند"


گرفتن یک همسر، حکم بهائی است اما نکته در این است که این موضوع شامل بهاء و فرزندش و اربابان دیگر این فرقه نمی‌شود زیرا بهائیان همه می دانند آنها همسران متعدد داشته‌اند و برای بقیه افراد لازم الاجرا است.


ازدواج با غیر بهائی:
بهائیان به جهت جذب با روش های جذب جنسی ادعا دارند ازدواج با غیربهائی به شرط جاری شدن عقد بهائی امکان دارد اما این هم دروغی بیش نبوده زیرا در این فرقه ازدواج با غیر بهائیان مجاز نیست و فقط در حد گفتن به غیر بهائیان است و نه در مقام عمل کردن.


طلاق:
بهائیان باید به کلی از طلاق اجتناب نمایند.دلیل این اجتناب هم برای جلوگیری از جداشدن آن فرد از این فرقه است در بهائیت، طلاق وجود دارد و افراد می‌توانند درخواست طلاق نمایند. درخصوص کراهت بین زوج و زوجه، از هرطرفی کراهت واقع شود، حکم ساختگی در این فرقه که همان حکم تربُّص جاری می‌شود. درسازمان بهائی، به محض اجرای صیغۀ طلاق، جدایی کامل حاصل نمی‌شود. تا افراد متنبه شوند طول این مدت برای بهائیان، یک سال کامل شمسی از تاریخ تربّص است. در مدت تربّص، زوج و زوجه باید جدا از یکدیگر زندگی نمایند.

016561576 30300
حقّ حضانت اولاد:
پس از طلاق، فرزندان به طرفی سپرده می‌شوند که بنا به تشخیص بیت العدل برای تشکیلات مفید است.

 

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد

نظر شما

0 / 10000 محدودیت حروف