1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
فیلم
دیده بان: یکی از روشهای فریب شبکه های تبشیری مسیحیت، فریب مخاطب بوسیله القاء مسیحی شدن مسلمانان است. که بارها منجر به رسوایی گرداننده گان این شبکه ها شده است. این کلیپ نمونه ای از تصاویر منتشر شده از این شبکه ها می باشد.
فیلم حاظر به خوبی الگوی اصلی تفکر صهیونیستها مبنی بر به رسمیت نشناختن هر گونه حقی برای دیگران، از مسلمان گرفته تا مسیحی، را به نمایش می گذارد. و حتی مناطق خود گردان فلسطینی را به رسمیت نشناخته و آن را جزئی از مایملک خود می داند.
جان هگی از رهبران مسیحیت صهیونیستی و بنیانگذار سازمان اتحاد مسیحی برای اسرائیل Christian United For Israel این همایش در آمفی تاتر تاریخی شهر قیساریه در سرزمینهای اشغالی در آگوست 2011 برگزار شد که تعدادی از رهبران و فعالان مسیحیت صهیونیستی آمریکا به جهت حمایت از رژیم صهیونیستی در آن به ایراد سخنرانی پرداختند.