1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
یکشنبه، 13 مرداد 1392 ساعت 10:40

گالری تصاویر

1

 نوجوانی آیت

جوانی آیت

شهید آیت

آیت

آیت و فرزندان

آیت در دانشگاه

شهید آیت

آیت حق

مجلس آیت

سخنرانی آیت

آیت و بهشتی

آیت حق

سخنرانی آیت

15

شهید روشنگر آیت حق

17

مصاحبه با شهید آیت

نشست خبری آیت

آیت حق

افشاگری آیت

افشاگری آیت دیده بان

یادنامه الکترونیکی آیت حق

صحنه شهادت آیت

پیکر غرق خون آیت

نحوه شهادت آیت

60 تا 50 گلوله به شهید آیت

ayat-38

مردی که می دید

آیت حق

ayat

28 2

مجلس آیت در بیت امام

مادر شهید آیت

مادر شهید آیت

پدر شهید آیت

پدر شهید آیت

همسر شهید آیت

همسر شهید آیت

آیت و چهره حقیقی مصدق

شهید آیت در یک نگاه

شهید آیت در یک نگاه

 یادنامه الکترونیکی آیت حق موسسه راهبردی دیده بان

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد

نظر شما

0 / 10000 محدودیت حروف