سه شنبه, 30 بهمن 1397 ساعت 11:47

انهدام باند ارزی در مازنداران

سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات مازندران ، ۵ نفر از عوامل اصلی باند فساد ارزیرا دستگیر و تحویل مرجع قضائی شدند.

منتشرشده در سیاسی اقتصادی

این فرد سرانجام پس از یکسال فرار توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در تهران به دام افتاد

منتشرشده در سیاسی اقتصادی

سربازان گمنام امام زمان (عج) موفق شدند یک شبکه قاچاق که قصد انتقال محموله دوهزار و 500 کیلویی تریاک در نزدیک مرز ایران و پاکستان داشتند را شناسایی و منهدم کنند.

منتشرشده در تروریسم