چاپ کردن این صفحه

هوشیار باش به مسئولین
پوستر/کلیدی ترین سوالات منافقین در تخلیه تلفنی

مسئولین باید ضمن هوشیاری نسبت به "تخلیه تلفنی" بعنوان مهمترین دغدغه جاسوسی منافقین،دست دشمن را از دریافت اطلاعات کشور کوتاه کنند.

 

موسسه راهبردی دیده بان در نظر دارد شگردهای جاسوسی منافقین را بصورت پوستر منتشر کند.

پوستر زیر به کلیدی ترین سوالات منافقین برای تخلیه تلفنی اشاره دارد:

 

4
انتهای متن/

شنبه, 30 مرداد 1395 ساعت 11:43