با ادامه وضعیت فعلی در یمن روزانه ۱۳۰ کودک در یمن جان خود را از دست خواهند داد.

منتشرشده در حقوق بشر