به اعتقاد رهبر اتحاد صهیونیستی، نتانیاهو به خاطر حفظ قدرت و منافع سیاسی خود، به مذاکرات صلح پشت کرد.

منتشرشده در حقوق بشر