ابراز نارضایتی از روند کند در شکل‌گیری سیستم مالی اروپا

منتشرشده در سیاسی اقتصادی
یکشنبه, 28 بهمن 1397 ساعت 16:27

حمایت صدر اعظم آلمان از برجام

شکاف بر سر ایران مرا بسیار اندوهگین می‌کند

منتشرشده در سیاسی اقتصادی

ایران تنها هنگامی می تواند روابطی عادی و دوستانه با آلمان داشته باشد که وجود اسرائیل را به رسمیت بشناسد.

منتشرشده در حقوق بشر