چاپ کردن این صفحه

در برنامه تیتر امشب مطرح شد:
آمریکا به دنبال تعلیق حقیقی تحریم ها نیست

آمریکا تا جایی که بتواند رفاه اقتصادی ایران را به گروگان می گیرد تا به مقاصدشان برسند البته در یک جا ناکام خواهد ماند آن هم در صورت اجرای مدل اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش دیده بان، مهدی محمدی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در تشریح راهبردهای آمریکا در قبال ایران در دوران پسا برجام افزود: آنها چون می دانند براندازی در ایران ممکن پذیر نیست بنابراین می خواهند شرایطی به وجود بیاورندتا ایران به گونه ای رفتار کند که گویا حکومت براندازی شده است.

کارشناس سیاسی گفت: راهبرد آمریکایی ها در دوران پسا برجام استاندارد کردن رفتار ایران است.

وی افزود: آنها از ایران می خواهند ایران وارد نگرانی های اصلی آمریکایی ها نشود یا از تقابل با آنها از حوزه های مختلف بپرهیزد همچنین در حوزه های داخلی به دنبال افزایش شکاف میان حاکمیت و مردم و تولید دو قطبی هایی در کشور هستند که نتیجه اش رسیدن نظام به این جمع بندی باشد که ادامه برخی رفتار ها در حوزه امنیت ملی به نفعش نیست.

وی گفت: همچنین به دنبال همسو کردن تغییرات اجتماعی در ایران با آنچه که می خواهند هستند.

محمدی افزود: در مجموع آمریکایی ها تلاش می کنند در همه حوزه ها رفتار ایران را چارچوب بندی کنند.

این کارشناس سیاسی گفت: در مذاکرات صورت گرفته، علاوه بر برجام به عنوان یک توافق و سندی که تنظیم شد ، با یک مدل برجام مواجه هستیم .

محمدی تصریح کرد: در مدل برجام که مدل استاندارد سازی رفتار ایران است آن گونه که آمریکایی ها تعریف می کنند از ما می خواهند که در حوزه های مختلف بر اساس میل آنها رفتار کنیم.

 

وی افزود:گام اصلی برای درگیر شدن در این مدل آن است که ما بپذیریم نگرانی های آمریکایی ها واقعی است پس باید این نگرانی ها را به شکلی رفع کنیم که آمریکایی ها می خواهند.

محمدی ویژگی سوم مدل برجام را درگیر شدن در فرایند طولانی مدت اعتماد سازی دانست و گفت:‌ آنها خواهان اعتماد سازی از سوی ما در یک مدت طولانی خواهند بود .

این کارشناس سیاسی افزود: بر این اساس باید برنامه ها در میان مدت تعطیل شود که راجع به موضوع هسته ای هم همین را گفتند و در زمینه مسائل موشکی هم به دنبال همان هستند.

وی افزود:گام بعدی در این مدل عادت کردن به همکاری با آنها در حوزه های مختلف است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا آمریکایی ها در این مقطع نگران برنامه های موشکی ایران شدند، گفت: آنها معتقدند بعد از برجام باید رفتار ایران مدیریت شود و در حقیقت یک فرایند انقلاب زدایی از رفتار ایران شکل بگیرد.

محمدی افزود: آنها معتقدند اگر رفتار ایران در پسا برجام مدیریت نشود برجام یک ضرر خواهد بود و برجام باید مقدمه ای برای مهار راهبردی ایران باشد.

وی با اشاره به اظهارات اوباما درباره روح برجام گفت:‌ روح برجام یعنی آنکه ایرانی ها خودشان وارد یک دوران خود کنترلی شوند و برای حفظ توافق هسته ای در دیگر حوزه ها بدون انجام معامله امتیاز دهند.

این کارشناس سیاسی در ادامه افزود: روح برجام که اوباما در اظهاراتش به آن اشاره داشته است یعنی کنترل رفتار امنیت ملی ایران به وسیله خودمان بر این اساس تبدیل کردن حفظ برجام به اولویت شماره یک امنیت ملی اشتباه راهبردی است که البته این اتفاق نیفتاده است.

محمدی با اشاره به اجازه آمریکا برای برقراری مبادلات با دلار گفت: ما نیاز نداریم آمریکایی ها به ما لطف کنند آنها به گونه ای رفتار می کنند که گویا تعلیق تحریم ها لطف آنها در حق ایران است.

وی افزود: اجرای تعهدات نباید به لطف تبدیل شود و آنها وظیفه دارند که واقعاً رژیم تحریم ها را تعلیق کنند .

این کارشناس سیاسی در ادامه به مواضع رژیم صهیونیستی در قبال برجام گفت: اسرائیلی ها نگرانی اصلی شان را در برنامه هسته ای ایران از جمله درباره ذخایر 10 هزار کیلویی مواد هسته ای با غنای 5 درصد، 250 کیلو مواد هسته ای با غنای 20 درصد و نیز تاسیسات غنی سازی فردو در زیر زمین که در قبال هر گونه تهاجم نظامی مصون است رفع کردند اما هنوز معتقدند که می شد امتیاز های بیشتری را از ایران گرفت و تحریم های کمتری را لغو کرد و‌ در مقابل اوباما برای اطمینان خاطر رژیم صهیونیستی می گوید «من شرط می بندم» ایران را تغییر خواهد داد که البته برای آن برنامه ای دارند.

محمدی در ادامه با اشاره به تعهدات آمریکا در حوزه اقتصادی افزود: دولت آمریکا و وزارت خزانه داری این کشوردر چند ماهه اخیر در ظاهر اذعان کردند که تحریم ها تعلیق شده است اما کشور به کشور هشدار می دادند که چیزی درباره ایران حل نشده است و حتی قوانین تحریمی جدیدی ارائه کردند.

وی گفت: آنها به دنبال تعلیق حقیقی تحریم ها نیستند و حداکثر تعلیق حقوقی را دنبال می کنند.

محمدی افزود: آنها تا جایی که بتوانند رفاه اقتصادی را در ایران به گروگان می گیرند تا به مقاصدشان برسند البته در یکجا ناکام خواهند ماند آن هم در صورت اجرای مدل اقتصاد مقاومتی است.

این کارشناس سیاسی تصریح کرد: در این مدل ما کاری نخواهیم کرد که دشمن رفاه ما را به گروگان بگیرد.

یک کارشناس مسایل سیاسی گفت : آمریکایی ها خیال می کنند از طریق برجام یکی از ابزارهای قدرتمند پاسخ دهی ایران به فشارها را گرفته اند و بر این باورند که با فشارهای جدید ، ایران دیگر نمی تواند در حوزه هسته ای پاسخگوی آنها باشد.

مهدی محمدی افزود : چارچوب بندی حوزه هسته ای ایران توسط آمریکا به معنای این است که آمریکایی ها هر بار یکی از مولفه های ملی و قدرت ما را نشانه می گیرند، با هدف تضعیف آن مولفه در گام بعدی فشار بیشتری خواهند آورد.

 

او ادامه داد: هدف امریکا حل و فصل مسایل فی مابین نیست، بلکه می خواهد بتواند از موضع قدرتمندانه تری به ما فشاربیاورد، البته راههایی برای حفظ قدرت ما در مقابل این حرکت آمریکایی ها وجود دارد مثل مصون سازی در مقابل فشارهای جدید امریکایی.

این کارشناس استراتژی آمریکا را یافتن راههایی برای تعهد نکردن خود بر برجام عنوان کرد و افزود : تعلیق تاسیسات ایران و متعهد بودن ما برای آمریکا خوشایند تر از تعهد خودش است.

او افزود : ما در منطقه با اعمال قدرت به نحوه هوشمندانه ، ناامید سازی دشمن از اعمال فشار در آینده ، اثبات این موضوع به دشمن که رفتار ما تابعی از شدت تهدیدها نیست و اینکه می توان شکست داد راه سومی را انتخاب کرده ایم .
انتهای متن/

یکشنبه, 15 فروردين 1395 ساعت 09:21