علی نژاد و سرویس های جاسوسی
تبلیغ مستمر بی حجابی در شبکه های اجتماعی

 هدف اصلی MI6از این کار به نمایش گذاشتن بی حجابی و اشاعه بی بند باری و همچنین تزلزل در اعتقادات است. اما انقدر استقبال از کمپین آزادی های یواشکی خبرنگار آزاد ،کم بود که در ابتدای کار با شکست مواجه شد.

موسسه دیده بان، پس از فرو پاشی رژیم سلطنتی شاه و پیروزی انقلاب در سال 57 ، کشور های قدرتمند برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران، برنامه های زیادی را طرح ریزی کردند.

در دوران دفاع مقدس ، کشور هایی که فکر می کردند با جنگ می توانند به سرنگونی ایران دست پیدا کنند به این نتیجه رسیدنند که این راه ، راه مناسبی نیست و به وسیله جنگ نمی توانند تغییری در مردم درست کرد .

بعد از جنگ برنامه های بسیاری از آنها تغییر کرد و بر روی براندازی نرم متمرکز شدنند در همین راستا سرویس جاسوسی انگلستان برای براندازی نرم برنامه ریزی های گسترده ای را صورت دادند وحتی بودجه ای از سوی حکومت سلطنتی به این کار تخصیص داده شد.

یکی از اهداف آن ها ترویج فساد اخلاقی در جامعه است که از پیشش نیازهای آن بی حجابیست، اما ترویج بی حجابی نیاز به بستری مناسب دارد تا در آن بتوان این گونه رفتارها را تبلیغ کرد. شبکه های اجتماعی به علت همه گیر شدن و محبوبیت در بین اقشار مختلف می تواند بستری مناسب برای این کار باشد و با کمترین هزینه این گونه اهداف را محقق کند. اما برنامه انگلستان برای محقق شدن این کار چیست؟

چند وقتی است که مسیح علینژاد به اسم خبرنگار ازاد سعی در ترویج بی حجابی در جامعه ایران را دارد . او در اولین حرکت خود کمپینی را با نام آزادی های یواشکی راه اندازی کرد.

دستور کارکمپین این چنین بود، که زنان و دختران باید در خیابان ها و اماکن عمومی بدون روسری و یا تن پوش هایشان از خود عکس بگیرند و برای او ارسال کنند و او هم در شبکه های اجتماعی آن را بار گزاری کند.

اما این ظاهر ماجرا بود، علی نژاد برای هر کدام از عکس ها مبالغی را پرداخت می کرد و از این طریق دختران و زنان را در دام خود گرفتار می کرد البته پرداختی ها از طریق سرویس جاسوسی انگلستان یعنی MI6 تامین می شود.

هدف اصلی MI6از این کار به نمایش گذاشتن بی حجابی و اشاعه بی بند باری و همچنین تزلزل در اعتقادات است. اما انقدر استقبال از کمپین آزادی های یواشکی خبرنگار آزاد ،کم بود که در ابتدای کار با شکست مواجه شد.

این اولین باری نیست که سرویس های جاسوسی برای مردم ایران برنامه ریزی می کنند ملت ایران انواع جنایت ها را از اول انقلاب تا به امروز را از سوی کشور های مظدور به خود دیده اند، از جنگ تحمیلی تا ترور دانشمندان هسته ایی و از کمپین های آزادی یواشکی تا کمپین های آزادی زندانی سیاسی ،همه دست آویز هایی بودنند برای سرنگونی نظام .
انتهای متن/

دوشنبه, 13 دی 1395 ساعت 11:13

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید