اعتراف مجری تلوزیونی الحوار
سعودی ها آبروی اعراب را بردند+فیلم

مجری ومدیر معروف شبکه عربی  الحوار، «صالح الازرق» روز گذشته در یکی از برنامه های تلوزیونی خود با یک هم وطن ایراتی عرب زبان به منازره نشست.

به گزارش دیده بان، صالح الارزق مواضع ضد ایرانی بسیار شدید دارد ولی در مورد حرف های مخاطب ایرانی خود مقمون شد و اعتراف کرد که عربستانی ها در حال جنایت در یمن هستند .

اودر پایان اعلام کرد که سعودی هاآبروی عرب ها را برده اند. او چندین بار این جمله را به زبان آورد که شما سعودی ها آبروی ما را برده اید. مخاطب ایرانی الارزق با اشاره به تظاهرات پرشور مردم یمن در حمایت از انصارالله به مجری گفت: «اگر سعودی ها می توانند فقط یک تظاهرات در حد هزار نفر در کشور خود برای حمایت از آل سعود به راه اندازند.»

رسانه
انتهای متن/

یکشنبه, 04 شهریور 1397 ساعت 11:00

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید