دومین جلسه رسیدگی به اتهامات عوامل گروهک تروریستی داعش در ایران آغاز شد.

منتشرشده در تروریسم