پس از اخباری مبنی بر اینکه رئیس جمهوری ترکیه از آغاز عملیاتی مشترک با ایران علیه گروه‌های تروریستی پ.‌ک.ک و پژاک خبر داده است، حمایت رسانه های غربی از تروریست ها در دستور کار قرار گرفت.

منتشرشده در تروریسم