آمریکا پیشرفته‌ترین امکانات اطلاعات تصاویر و اطلاعات علائم را در اختیار دارد و در این راستا از هواپیماهای بسیار مدرن و بدون خلبان استفاده می‌کند و بعضاً خیلی از اطلاعاتی که دست تروریست‌های تولیدی آن‌ها در سوریه، عراق و یا یمن قرار می‌گیرد از همین نوع جاسوسی‌ها است.

منتشرشده در تروریسم