چاپ کردن این صفحه

اینفوگرافی
از التقاط تا مارکسیسم در گروهک تروریستی منافقین

جریان رسانه ای گروهک تروریستی منافقین همواره تلاش دارند که رونمایی مذهبی از خودشان به نمایش بگذارند که مسئله مذبوحانه و نادرستی بر مبنای افکار التقاطی و ضد دین آنها است.

 

 

 

4




انتهای متن/

دوشنبه, 27 ارديبهشت 1395 ساعت 07:30