بررسی تطبیقی نماز
ارتباط معنادار میان رفتارهای عبادی زرتشت و اسلام

 باتوجه به اهمیت و جایگاه ویژه نماز و آداب و احکام آن در دین اسلام و نیز آیین زرتشت و همچنین بسیاری از اشتراکات زیستی میان پیروان این دو مکتب، می‌توان به این پرسش پاسخ داد که چه ارتباط معناداری می‌تواند میان رفتارهای عبادی پیروان این دو آیین وجود داشته باشد.

به گزارش دیده بان، نماز به عنوان یکی از راه‌های ارتباطی میان انسان و آفریدگارش در تمام ادیان الهی و آسمانی، به اشکال مختلف، حضور و موجودیت دارد که با درنظر گرفتن تکلیفی مشترک در میان این ادیان می تواند شاخصی درخور توجه جهت مقایسه آنها با یکدیگر باشد.

کتاب «نماز آیین رستگاری (بررسی تطبیقی نماز در دین اسلام و آیین زرتشت)» در سال۱۳۹۴ و با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه توسط انتشارات اندیشمندان کسرا و به قلم سعید ششگل نژاد و عبدالمجید طالب تاش به چاپ رسیده است.کتاب حاضر در۴ فصل تألیف شده که عناوین فصول آن عبارتند از : فصل اول، مفهوم شناسی نماز؛ فصل دوم، اهمیت و جایگاه نماز؛ فصل سوم، آداب نمازگزاری در اسلام و زرتشت؛ فصل چهارم، احکام نماز در آیین زرتشت و دین اسلام.

مؤلفین کتاب باتوجه به اهمیت و جایگاه ویژه نماز و آداب و احکام آن در دین اسلام و نیز آیین زرتشت و همچنین بسیاری از اشتراکات زیستی میان پیروان این دو مکتب من جمله قرابت جغرافیایی، بر آن شدند تا با پژوهش پیرامون یکی از مشترکات آیینی میان این دو، به یک وزن سنجی عالمانه‌ای دست یابند. لذا فریضه نماز را به عنوان شاخصی جهت مقایسه برگزیده و مورد بررسی قرار داده اند.

از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران به شریعت اسلام گرویده‌اند و از سوی دیگر تعدادی از مردم این کشور همچنان بر آیین یکتا پرستی زرتشت باقی مانده‌اند که تاریخ پیدایش آن به صدها سال پیش از تولد اسلام باز می گردد، این کتاب در جستجوی پاسخ به این سؤال است که در این سرزمین بزرگ که اکثریت جمعیت آن مسلمان هستند چه ارتباط معناداری می‌تواند میان رفتارهای عبادی-تکلیفی پیروان این دو آیین وجود داشته باشد؟ در آیه۱۷ سوره مبارکه حج، به صراحت واژه مجوس به کار رفته و در بسیاری از آیات، از زرتشتیان به عنوان اهل کتاب یاد شده است.

در فصل اول کتاب، نماز در هر دو آیین مورد بررسی و مصداق یابی قرار گرفته است. در فصل دوم ضمن تبیین جایگاه و اهمیت نماز در اسلام و زرتشت، اشتراکات و تمایزات نماز در باب اهداف نمازگزاری مورد تنقیح واقع شده است. در فصل سوم، آداب نمازگزاری در اسلام و زرتشت با ریزفصل‌های مختلف از جمله مقدمات نماز، آداب ظاهری نماز، آداب حین نماز و تعقیبات نماز مورد بحث قرار گرفته و در پایان هر یک از این موضوعات، اشتراکات و افتراقات به صورت مجزا، تحلیل و تألیف شده است. درفصل چهارم، احکام فقهی مربوط به نماز در اسلام و زرتشت متناسب با آموزه‌های شرعی هریک از این دو مورد پژوهش و تبیین واقع شده و از این روی، مسائلی همچون شرایط نمازگزار، مبطلات نماز، احکام قبله، سن تکلیف، اقسام نماز و ... مورد مطالعه و تحقیق واقع شده است و در انتها نیز اشتراکات و امتیازات آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

در پایان کتاب، عنوانی با نام کلام آخر درج شده است که در واقع چکیده اشتراکات و امتیازات اسلام و زرتشت در موضوع نماز است که به نوعی نتیجه گیری از تمام مباحث طرح شده در کتاب مذکور است. البته تصاویر رنگی از مراسم و آیین نمازگزاری مسلمانان و زرتشتیان، صفحات انتهایی کتاب را طوری مزین نموده که نظر هر پژوهشگری را به خود جلب می کند.

یادآور می‌شود، کتاب «نماز آیین رستگاری ( بررسی تطبیقی نماز در دین اسلام و آیین زرتشت)» در سال۱۳۹۴ و با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه توسط انتشارات اندیشمندان کسرا و به قلم سعید ششگل نژاد و عبدالمجید طالب تاش به چاپ رسیده است./ایکنا
انتهای متن/

شنبه, 24 تیر 1396 ساعت 10:10

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید